Tab. 2. Król strzelców:

Imię i nazwisko ucznia

LICZBA STRZELONYCH BRAMEK

MECZ I

LICZBA STRZELONYCH BRAMEK

MECZ II

SUMA STRZELONYCH

BRAMEK

MIEJSCE

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.