Scenariusz lekcji "Zmiany energii wewnętrznej"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Zmiany energii wewnętrznej

Treści kształcenia

Fizyka:2,6: [Uczeń] analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła; Informatyka, 6, 1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, co to jest energia wewnętrzna
zna rodzaje energii cząsteczek substancji
wie, że miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek jest temperatura
wie, że jednym ze sposobów zmiany energii wewnętrznej jest wykonanie pracy
zna sposoby przekazywania energii

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego energia wewnętrzna zmienia się podczas zderzeń niesprężystych
potrafi podać przykłady zamiany energii mechanicznej w wewnętrzną i odwrotnie
potrafi wyjaśnić, kiedy energia wewnętrzna rośnie, a kiedy maleje
potrafi rozwiązywać problemy związane ze zmianą energii wewnętrznej

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  1. Wstęp
  2. Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy