Scenariusz lekcji "Ruch obiegowy Ziemi"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Ruch obiegowy Ziemi

Treści kształcenia

2.3.: uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń rozumie pojęcie ruchu obiegowego Ziemi,
zna mechanizm zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku,
rozumie mechanizm występowania pór roku,
zna zastosowanie tellurium,
rozumie wpływ ruchu obiegowego Ziemi oraz szerokości geograficznej na zmianę oświetlenia określonego miejsca na Ziemi.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi zademonstrować za pomocą tellurium ruch obiegowy Ziemi,
potrafi przedstawić na schematycznym rysunku strefy oświetlenia Ziemi w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku,
potrafi wytłumaczyć, czym jest spowodowane nierównomierne ogrzewanie Ziemi na różnych szerokościach geograficznych,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
samodzielnie zdobywa informacje z różnych źródeł.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Przebieg zajęć
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  KARTA PRACY UCZNIA

  Przyczyną zmian oświetlenia Ziemi w ciągu roku jest ruch obrotowy Ziemi oraz stałe nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity.

  21 marca - równonoc wiosenna (początek astronomicznej wiosny - Słońce wchodzi w znak Barana):
  - Słońce góruje w zenicie nad równikiem,
  - na biegunie północnym zaczyna się dzień polarny, a na biegunie południowym - noc polarna,
  - na całej Ziemi dzień i noc trwają po 12 godzin.

  22 czerwca - przesilenie letnie (początek astronomicznego lata - Słońce wchodzi w znak Raka):
  - Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Raka,
  - od tego dnia punkt podsłoneczny zaczyna przesuwać się na południe,
  - w całej strefie okołobiegunowej północnej trwa dzień polarny,
  - w całej strefie okołobiegunowej południowej trwa noc polarna.

  23 września - równonoc jesienna (początek astronomicznej jesieni - Słońce wchodzi w znak Wagi):
  - Słońce góruje w zenicie nad równikiem,
  - na biegunie północnym zaczyna się noc polarna, a na biegunie południowym - dzień polarny,
  - na całej Ziemi dzień i noc trwają po 12 godzin.

  22 grudnia - przesilenie zimowe (początek astronomicznej zimy - Słońce wchodzi w znak Koziorożca):
  - Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca,
  - od tego dnia punkt podsłoneczny zaczyna przesuwać się na północ,
  - w całej strefie okołobiegunowej północnej trwa noc polarna,
  - w całej strefie okołobiegunowej południowej trwa dzień polarny.