Scenariusz lekcji: "Bez cienia wątpliwości rozumiemy zjawisko cienia i półcienia"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Bez cienia wątpliwości rozumiemy zjawisko cienia i półcienia.

Treści kształcenia

Fizyka, 7.2: uczeń wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym; Informatyka, 6.1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, na czym polega zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła;
wie jak powstaje cień oraz półcień.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi przeprowadzić doświadczenie pokazujące prostoliniowe rozchodzenie się światła;
potrafi przeprowadzić doświadczenie pokazujące zjawisko cienia;
potrafi przeprowadzić doświadczenie pokazujące zjawisko półcienia;
potrafi współpracować i komunikować się w grupie, nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie;
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy