Zdrowie – właściwe odżywianie i aktywność fizyczna

Scenariusz lekcji, I etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

Wymagania szczegółowe:

II. Uczeń kończący klasę III

II.4 Bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna

II.4.b Uczeń wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna

Adresat:

Uczniowie klasy III

Czas trwania:

45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

Metody nauczania

Problemowa, zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna

Formy i miejsce zajęć

Formy: frontalna, zespołowa, indywidualna

Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna lub inne miejsce przygotowane do prowadzenia zajęć.

Przybory i przyrządy

Piłeczki do tenisa stołowego – min. 200 sztuk, skakanki – 36 sztuk, szarfy – 36 sztuk, tamburyno, długopis – 1 x liczba uczniów, rzutnik, laptop.

Zasoby multimedialne

 1. Zestaw ilustracji „Czym zastąpić słodycze?”
 2. 2. Prezentacja multimedialna „Jemy zdrowo. Dlaczego cukier jest szkodliwy?”

Materiały pomocnicze

tab. 1. – 1 x liczba uczniów

Opis przebiegu lekcji

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 10 – 15 minut

1. Czynności organizacyjne

 • Zbiórka. Sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.
 • Podanie tematu lekcji.
 • Obejrzenie i omówienie materiałów multimedialnych o zdrowym odżywianiu się oraz konieczności uprawiania aktywności fizycznej.

Ustawienie w szeregu.

Zestaw zdjęć, prezentacja multimedialna.

Dzieci w rozsypce w siadzie skrzyżnym.

2. Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca – „Zbieramy plony”

W sali na podłodze rozrzucamy piłeczki do tenisa stołowego. Na sygnał nauczyciela dzieci zbierają piłeczki. Wygrywa dziecko, które zbierze najwięcej piłeczek.

Dzieci w rozsypce.

Każde dziecko liczy, ile, w określonym czasie, zebrało piłeczek.

Część główna 20 – 25 minut

 1. Uczniowie w grupach z piłeczek tworzę kształt owocu, który lubią i nazywają go. Odpowiadają na pytanie, dlaczego lubią ten owoc?
 2. Uczniowie w grupach ze skakanek tworzą kształt warzywa, które lubią i nazywają je. Odpowiadają na pytanie, dlaczego lubią to warzywo?
 3. Nauczyciel omawia i podaje przykłady właściwego przechowywania żywności: wekowanie – pasteryzacja, solenie, wędzenie, suszenie, dodawanie konserwantów, mrożenie.
 4. Dzieci w grupach układają z szarf kształt ryby.
 5. Podsumowanie dotyczące wartości odżywczych pokarmów (produktów żywnościowych), które wystąpiły w zabawie – adekwatnie do wieku.
 6. Każde dziecko wypełnia tabelkę 1.
 7. Podsumowanie ćwiczenia.

Podział dzieci przez odliczenie na 4 grupy.

W podsumowaniu nauczyciel omawia wyniki ćwiczenia.

Zabawa – „Warzywo czy owoc?”

Dzieci biegają swobodnie po sali. Nauczyciel podaje rytm biegu tamburynem. W trakcie zabawy nauczyciel podaje nazwy mniej znanych warzyw i owoców. Grupa „owoców” ma się zatrzymać, jeżeli jest to owoc, a gdy jest to nazwa warzywa, ma się zatrzyma grupa „warzyw”.

Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespoły: „warzywa” i „owoce”.

Nauczyciel omawia wartości odżywcze wskazywanych warzyw i owoców.

Część końcowa 8 –10 minut

1. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne

Zabawa – „Kto pierwszy wykonał ruch”

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie koła,
z ramionami w pozycji w „skrzydełka”, twarzami do środka koła. Nauczyciel wyznacza jedną osobę, która wychodzi na zewnątrz koła i będzie zgadywać, kto inicjuje ruch. Na sygnał nauczyciela rozpoczyna się zabawa. Kiedy szukający odgadnie inicjatora ruchu, następuje zmiana ról.

Dzieci w rozsypce.

Zabawa – „Tunel”

Uczniowie przyjmują pozycję klęku podpartego, tworząc tunel. Kolejno czołgają się w tunelu, aż do momentu wykonania zadania przez wszystkich.

Ustawienie w rzędzie.

2. Czynności organizacyjne

 • Uporządkowanie miejsca ćwiczeń.
 • Zbiórka.
 • Podsumowanie zajęć.
 • Pożegnanie.

Ustawienie w szeregu.

W podsumowaniu nauczyciel przypomina o pozytywnym wpływie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na prawidłowy rozwój. człowieka.

Wzory materiałów pomocniczych i ich liczba

Liczba materiałów pomocniczych – 1 x liczba uczniów

Tab. 1. Zdrowe żywienie.

ZDROWE ŻYWIENIE

Należy spożywać dużo warzyw

TAK / NIE

Należy spożywać dużo owoców

TAK / NIE

Należy jeść dużo tłuszczu

TAK / NIE

Złe żywienie prowadzi do chorób

TAK / NIE

Woda jest ważna dla zdrowia człowieka

TAK / NIE

Słodycze są bardzo zdrowe

TAK / NIE

Coca-cola jest ważna dla zdrowia człowieka

TAK / NIE

Natka pietruszki zawiera dużo potrzebnych witamin

TAK / NIE

Należy jeść ryby

TAK / NIE

Jakie znasz sposoby przechowywania żywności

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Aktywność fizyczna wpływa korzystnie na nasze zdrowie

TAK / NIE

Brak ruchu wpływa korzystnie na organizm człowieka
TAK / NIE

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.