Dom - cz. 1

CZAS 2 × 45 min

Zapis w dzienniku: Swobodne i ukierunkowane wypowiedzi dzieci dotyczące pojęcia "dom". Tworzenie łańcuchów skojarzeń związanych z domem. Ustne układanie odpowiedzi na pytania. Rozmowy na temat domów ludzi z różnych stron świata i domów zwierząt.

Edukacja polonistyczna: Rozwijanie słownictwa związanego z domem. Swobodna wypowiedź słowna.

Edukacja techniczna: Budowanie z klocków lego, rozwój wyobraźni przestrzennej.

Edukacja matematyczna: Liczby porządkowe, dodawanie i odejmowanie do 20.


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

Przebieg zajęć:

1. POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z POPRZEDNIEJ LEKCJI
Wspólne powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji.

2. WPROWADZENIE DO TEMATU LEKCJI - MÓJ DOM - BURZA MÓZGÓW
N. zapisuje na tablicy drukowanymi literami wyraz DOMEK, a U. wymieniają wszystkie wyrazy związane z domem na podaną literę i starają się wymienione wyrazy powtórzyć w języku angielskim, np. d - drzwi, dach, dym itp., o - okno, olej, m - mama, miłość, miska, e - ekran, etui, k - kwiaty, kurz itp. i starają się wymienić wyrazy związane z domem w języku angielskim takie jak: a house, a window, a door, a garden. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co to jest dom?

3. CZYJ TO DOM? - KTO W NIM MIESZKA? - DEFINIOWANIE POJĘCIA "DOM"
N. pokazuje dzieciom ilustracje (flashcard, zdjęcia) przedstawiające różne "miejsca zamieszkania":
- zwierząt: dziupla, muszla, nora, mrowisko.

N zadaje pytania, np:
- Czy w dziupli można mieszkać?
- Czy my moglibyśmy w niej mieszkać?
- Kto mieszka w dziupli?

U. wypowiadają się na temat różnego rodzaju domów zwierząt. Odpowiadają na pytania:
- Do czego są im takie miejsca potrzebne?
- Jak zwierzęta budują swoje domy?
- ludzi: igloo, domek jednorodzinny, blok, wigwam, zamek, chatka góralska.
N. kieruje uwagę dzieci na domy ludzi. Dzieci opisują budowle, które znajdują się na przygotowanych ilustracjach i pomaga im zrozumieć, dlaczego domy są tak bardzo różne?

4. KARTA PRACY 1: PRACA PRZY STOLIKACH
Połącz dom z jego mieszkańcem.

5. BUDOWLE I ICH ZASTOSOWANIE - MAPA MYŚLI
N. razem z U. rysuje na tablicy mapę myśli (przykładowa).
N. zapisuje na tablicy słowo BUDOWLA. Wspólnie z U. ustala funkcje budowli, jakie spełniają, do czego służą.

6. ZNANE BUDOWLE
U. wymieniają znane budowle w swoim mieście, w Polsce i na świecie (zdjęcia).
N. podaje ciekawe informacje o tych budowlach:

Paryż - Wieża Eiffla - najbardziej znany obiekt Paryża, rozpoznawany również jako symbol Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu. ?Żelazna dama? stoi nad Sekwaną. Wieżę zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w 1889 roku.

Londyn - Big Ben - wieża zegarowa w Wielkiej Brytanii w Londynie. W 2012 roku wieża została oficjalnie nazwana Elizabeth Tower, w celu uhonorowania 60-letniego panowania królowej Elżbiety II.

Egipt - piramidy - budowla w kształcie ostrosłupa, służąca najczęściej jako grobowiec, albo podbudowa dla świątyni. Najbardziej znana piramida Cheopsa.

Rzym - Koloseum - w starożytności amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 70?72 do 80 n.e. przez cesarzy. Odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, polowania na dzikie zwierzęta.

7. WYKONANIE BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO
N. dzieli U. na grupy i rozdaje klocki lego. Każda grupa wykonuje budowlę według własnej inwencji twórczej. Po wykonaniu zadania ustawiamy budowle w wyznaczonym miejscu. U. nazywają swoją budowlę, a nauczyciel zapisuje jej nazwę i wykonuje zdjęcia.

 

Dom - cz. 2

CZAS 2 × 45 min

Zapis w dzienniku: Pomieszczenia i sprzęty w moim domu. Gry i zabawy dydaktyczne.

Edukacja polonistyczna: Rozwijanie słownictwa związanego z domem. Swobodna wypowiedź słowna.

Edukacja techniczna: Układanie figur geometrycznych.

Edukacja matematyczna: Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Liczenie do 20


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

Przebieg zajęć:

1. POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z POPRZEDNIEJ LEKCJI

2. MEBLE W MOIM DOMU
Wspólne oglądanie prac plastycznych wykonanych przez U. na j. angielskim - meble w moim domu. Nazywanie mebli w języku polskim i angielskim: a chair, a table, a bed, a lamp, a sofa, an armchair.

3. GRUPOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - tworzenie BANKU SKOJARZEŃ - nazw przedmiotów związanych z wybranymi kategoriami
N. podaje przykładową kategorię (gotowanie, zabawa, odpoczynek, mycie się, ubieranie, sprzątanie), a U. podają przykłady sprzętu domowego z nią związanego.

4. ZABAWA ŚRÓDLEKCYJNA
Wszyscy U. wstają. N. podaje czynność, np: odkurzanie, pranie, suszenie włosów, miksowanie, telefonowanie itp., a dzieci naśladują ją ruchem ciała.

5. GRA DYDAKTYCZNA "PRAWDA - FAŁSZ"
N. odczytuje wylosowaną przez ucznia kartkę ze zdaniem, U. określa, czy dane zdanie jest prawdą, czy fałszem:
- Ala wysuszy włosy suszarką.
- Tomek będzie parzył herbatę w zamrażarce.
- Kacper musi zawiadomić rodziców, że wróci do domu nieco później, więc użyje telefonu.
- Ania powinna wyprać bluzkę w pralce.
- Alan ma ochotę na deser z bitej śmietany, więc użyje miksera.
- Natalka sprzątnie zaśmiecony dywan odkurzaczem.
- Bartek ma wymiętą koszulę, więc użyje suszarki.
- W kuchence mikrofalowej Jurek zaparzy mamie kawę.

6. ZABAWA DYDAKTYCZNA "SKOJARZENIA"
N. i U. siadają w kręgu na dywanie. U. po kolei wkładają rękę do worka z różnymi akcesoriami i przedmiotami, które można spotkać w domu. Rozpoznają je po dotyku, próbują prawidłowo nazwać. Wyjmują z worka, oglądają i określają ich przeznaczenie oraz dopasowują pomieszczenie, w którym się znajdują.

7. PRACA PRZY STOLIKACH:

KARTA PRACY 1:
Układanie z wyciętych figur geometrycznych domku jednorodzinnego. Przeliczanie figur i kolorowanie.

Wytnij figury geometryczne i ułóż z nich domek jednorodzinny na karcie pracy 2. Staraj się wykorzystać jak najwięcej figur.

KARTA PRACY 2
Przyklej figury i uzupełnij tabelkę. Policz, ile figur jest na twoim rysunku. Pokoloruj rysunek.

 

 

Dom - cz. 3

My House

CZAS 45 min

Zapis w dzienniku: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa dotyczącego pomieszczeń w domu i sprzętów domowych

Integracja treści z nauczaniem w zakresie edukacji: językowej, plastycznej, muzycznej, społecznej


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

- dodatkowe pomoce: 

Przebieg zajęć:

1. POWITANIE I POWTÓRZENIE SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO Z DOMEM
N. wyświetla na tablicy interaktywnej ilustrację (domek jednorodzinny). Mówi: This is my house and this is my garden. Prosi dzieci o powtórzenie słów: house i garden. Następnie demonstruje flashcards z pomieszczeniami i pyta: What's this? U. głośno wymieniają nazwy pomieszczeń: kitchen, bedroom, bathroom, living room.

2. MAPA MYŚLI - MEBLE I SPRZĘTY DOMOWE
N. wspólnie z dziećmi rysuje mapę myśli na tablicy. W centrum rysuje schemat domku z napisem house, od którego odchodzą 4 odgałęzienia z napisami: kitchen, bedroom, bathroom, living room. N. prezentuje flashcards przedstawiające meble. Dzieci podchodzą i przy każdym pomieszczeniu dorysowują piktogramy przedstawiające meble i sprzęty charakterystyczne dla danego pomieszczenia. N. zachęca dzieci do podawania angielskich nazw, a jeśli ich nie znają mówi i prosi o powtarzanie (np. bed, window, door, desk, table, chair, TV, sofa, lamp, bath, itd.)

N. wskazuje na mapę myśli i zadaje dzieciom pytania typu:
What?s in the bedroom? (bathroom, kitchen, living room)
Where?s the table? - It's in the kitchen.
Where?s the bed? - It's in the bedroom.
Where?s the bath? - It's in the bathroom.
Where?s the TV? - It's in the living room.

3. ZABAWA MUZYCZNA MUSICAL HOUSE
N. pyta dzieci, co można robić w danej części domu, a U. proponują czynności
(U. mówią po polsku, a N. podpowiada po angielsku):

What can we do in the bedroom? - We sleep in the bedroom.
What can we do in the kitchen? - We cook in the kitchen.
What can we do in the living room? - We watch TV in the living room.
What can we do in the bathroom? - We wash in the bathroom.
What can we do in the garden? - We play in the garden.

N. prosi dzieci, by chodziły po klasie w rytm muzyki. W trakcie rytmicznego marszu
N. mówi nazwę jakiegoś pomieszczenia, a dzieci ruchem naśladują czynność pasującą do danego miejsca (bedroom - głowa ułożona na dłoniach, chrapanie, living room - pilot do telewizora, przełączanie kanałów, kitchen - gotowanie, mieszanie w garnku, bathroom - mycie rączek, twarzy, garden ? zabawa z piłką, skakanie przez skakankę).

4. PRACA PLASTYCZNA - MY DREAM ROOM
U. oglądają film prezentujący pracę plastyczną My Room. U. powtarzają nazwy produktów i nazwy mebli. N. prosi dzieci o przygotowanie materiałów: kartki z bloku A4, klej, nożyczki, ulotki i gazety z różnymi sprzętami domowymi. Wyjaśnia dzieciom, by zaprojektowały swój wymarzony pokój: Make your dream room. U. rysują oraz naklejają wycięte z gazet meble i inne sprzęty domowe. Po wykonaniu prac chętne dzieci opowiadają o swoich wymarzonych pokojach. N. pomaga im zadając pytania:

What's this room? - It's my bedroom.
What have you got in your room? - I've got a TV, a bed and 2 windows in my bedroom.

N. chwali prace dzieci: Great! Good work! Fantastic!

5. WYSTAWKA PRAC DZIECI
N. przypina prace uczniów na tablicy dekoracyjnej. Chętne dzieci wymieniają poznane nazwy związane z domem. N. chwali dzieci: Well done! Super! Perfect! Good job!


 

Dom - cz. 4

My House

CZAS 45 min

Zapis w dzienniku: Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa dotyczącego miejsca zamieszkania zwierząt i ludzi

Integracja treści z nauczaniem w zakresie edukacji: językowej, muzycznej, społecznej


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

- dodatkowe pomoce: 

Przebieg zajęć:

1. POWITANIE I POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ (nazw związanych z domem)
N. pokazujeflashcards i pyta: What's this? ? A bedroom, a bathroom, a kitchen, a living room.

N. wskazuje na flashcards z meblami i zadaje pytania:
Where's the table? - It's in the kitchen.
Where's the bed? - It's in the bedroom.
Where's the bath? - It's in the bathroom.
Where's the TV? - It's in the living room.
N. prosi chętne dzieci, by zadawały głośno podobne pytania i wskazywały, kto ma na nie odpowiedzieć.

2. N. POKAZUJE DZICIOM FLASHCARDS
przedstawiające "miejsca zamieszkania" zwierząt (mrowisko, dziupla w drzewie) i ludzi (igloo, domek). Przypina je do tablicy z lewej strony. Z prawej strony pisze nazwy mieszkańców: an ant, a bird, an Eskimo, a boy. U. zgadują znaczenie zapisanych słów.

Następnie N. wskazuje rysunki i słowa na tablicy, a U. powtarzają angielskie słowa: an anthill - an ant; a tree - a bird; a house - a boy; an igloo - an Eskimo.
N. zadaje pytania: Who lives in a tree? (anthill, house, igloo). N. zachęca dzieci, by odpowiadały pełnym zdaniem: A boy lives in a house. An Eskimo lives in an igloo.

3. KARTY PRACY 1, 2
N. rozdaje dzieciom obrazki przedstawiające postacie i ich domki oraz kartę pracy.
U. wycinają obrazki, układają je w odpowiednich miejscach na karcie pracy, a po sprawdzeniu przyklejają. Po wykonaniu zadania chętne dzieci odczytują zdania z kart pracy: A boy lives in a house. An Eskimo lives in an igloo. A bird lives in a tree. An ant lives in an anthill.

4. ZABAWA MUZYCZNA MUSICAL HOUSE
N. przypomina dzieciom zabawę muzyczną znaną z poprzednich zajęć. Prosi dzieci, by chodziły po klasie w rytm muzyki. W trakcie rytmicznego marszu
N. mówi nazwę jakiegoś pomieszczenia, a dzieci ruchem naśladują czynność pasującą do danego miejsca (bedroom - głowa ułożona na dłoniach, chrapanie, living room - pilot do telewizora, przełączanie kanałów, kitchen - gotowanie, mieszanie w garnku, bathroom - mycie rączek, twarzy, garden - zabawa z piłką, skakanie przez skakankę).

5. KARTA PRACY 3
N. rozdaje dzieciom kolejne karty pracy i prosi, by zaznaczyły różnice na obrazkach. Po wykonaniu zadania N. zadaje dzieciom pytania: What's different? U. wskazują różnice.

6. PODSUMOWANIE I OCENA AKTYWNOŚCI UCZNIÓW
N. zachęca dzieci, by wymieniły jak najwięcej nowych zwrotów. N. chwali dzieci: Well done! Super! Good job!

Dom - cz. 5

My House

CZAS 45 min

Zapis w dzienniku: Wprowadzenie i utrwalenie przyimków miejsca: in, on, under

Integracja treści z nauczaniem w zakresie edukacji:ęzykowej, matematycznej, społecznej


Cele operacyjne:

Uczeń:

Kryterium sukcesu:  

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- do pobrania:  

- do przygotowania:  

zakrywane pudełko z zabawkami i przyborami szkolnymi;

- dodatkowe pomoce: 

Przebieg zajęć:

1. POWITANIE I POWTÓRZENIE NAZW PRZYBORÓW SZKOLNYCH I ZABAWEK
N. pokazuje dzieciom piórnik z przyborami szkolnymi. Look, it's my pencil case. In my pencil case I've got a pen, a pencil, a ruler and a eraser.
U. powtarzają nazwy: pen, pencil, ruler, pencil case, eraser.

Następnie N. kładzie na biurku pudełko z zabawkami w środku: Look, it's a box. In the box I’ve got some toys - a car, a teddy bear, a ball and a robot. N. pokazuje zabawki, chowa je znów do pudełka, a następnie wkłada tam również przybory szkolne. Zakrywa pudełko, zostawiając mały otwór i prosi chętne dziecko, by włożyło rączkę do pudełka, chwyciło wybrany przedmiot i powiedziało jego nazwę, np. a car. Potem dziecko wyjmuje przedmiot, a N. z innymi dziećmi mówi: Yes, it's a car. lub: No, that's not a car. Try again. Następnie próbują inne dzieci.

Zabawa trwa do momentu, aż pudełko będzie puste.

2. PREZENTACJA NOWEGO MATERIAŁU

N. zapoznaje uczniów z przyimkami miejsca, kładąc ołówek na pudełku, w środku oraz pod pudełkiem. Where's my pencil? It's on the box.(in the box, under the box).
N. rysuje na tablicy pudełko i zapisuje nowe zwroty w odpowiednich miejscach.

3. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE

N. prosi dzieci, by wykonywały polecenia:

Take out your pen, your pencil, your eraser, your ruler and your pencil case.
Put the pen on the pencil case.
Put the eraser under the chair.
Put the pencil in the pencil case.

N. chwali uczniów: Yes, that's right. Great.

 

4. MANIPULACJA KLOCKAMI LEGO

N. dzieli uczniów na grupy. Każda grupa ma za zadanie ułożyć z klocków stół, krzesło, łóżko i pudełko. Make a table, a chair, a bed and a box. Po wykonaniu zadania N. prosi dzieci, by kładły przybory szkolne w odpowiednie miejsce:

Put the eraser in the box.
Put the pencil under the bed.
Put the pen on the chair.
Put the ruler on the table.

Następnie prosi chętne dzieci, by układały swoje przybory w różnych miejscach i zadawały pozostałym pytania:
Where's my pen? - Under the chair.
Where's my eraser? - On the bed. itd.

N. chwali konstrukcje z klocków oraz wypowiedzi uczniów: Fantastic! Great! Well done!

 

 

 

 

 

 

 

POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z POPRZEDNIEJ LEKCJI